Categorii
Acțiuni

Romi împinși la margini

Declaratia 17 Dec.2012

AMNESTY INTERNATIONAL
ASOCIAŢIA COMUNITARĂ A ROMILOR DIN COASTEI
EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTRE
GRUPUL DE LUCRU AL ORGANIZAŢIILOR CIVICE – GLOC

DECLARAŢIE PUBLICĂ

Patarât 2012. Romi împinşi la margini.
Şi noi aparţinem oraşului!

Aproximativ 200 de persoane au înconjurat ieri Primăria municipiului Cluj-Napoca pentru a reaminti evacuarea forţată şi mutarea a cca 300 de locuitori în urmă cu doi ani. Activiştii au solicitat astfel autorităţilor să readucă cetăţenii romi înapoi în oraş.

În urmă cu doi ani, autorităţile locale din Cluj-Napoca au evacuat forţat cca 300 de persoane, majoritatea de etnie romă, din zona centrală a oraşului, de pe strada Coastei. De atunci, cei mai mulţi dintre ei locuiesc la extremitatea oraşului, acolo unde i-a mutat Primăria: zona Pata-Rât, în proximitatea rampei de gunoi a oraşului şi a depozitului pentru deşeuri chimice.

La scurt timp dupăevacuare, romii au început o bătălie lungă pentru dreptate. Ernest Creta este unul dintre ei, care acum trăieşte într-o locuinţă improvizată din Pata-Rât:

“Pentru noi, este o comemorare tristă. În data de 17 decembrie, dimineaţa în zori, pe strada Coastei a apărut un număr impresionant de poliţişti, însoţind autorităţile locale. Ne-am simţit copleşiţi şi terifiaţi de numărul mare al poliţiştilor. Presiunea autorităţilor şi ameninţările verbale ne-au determinat să acceptăm locuinţele propuse de ei, fără a şti exact unde se află sau care sunt condiţiile de locuit acolo [….]. Noi am fost integraţi în viaţa oraşului atunci când locuiam pe strada Coastei. Aveam locuri de muncă, copiii mergeau la şcoală, aveam condiţii de viaţă decente, acces la parc etc. Aici, la rampa de gunoi, ne simţim ca într-un ghetto, discriminaţi din toate punctele de vedere” (Ernest Creta).

În decursul ultimilor doi ani, Grupul de Lucru al Organizatiilor Civice (GLOC), Amnesty International şi European Roma Rights Centre au sprijinit oamenii de pe str. Coastei în lupta lor pentru dreptate şi demnitate. În declaraţia lor comună la comemorarea zilei de 17 decembrie 2010, organizaţiile fac apel la autorităţile locale din Cluj-Napoca:

“Primăria a demarat o evacuare forţată care a încălcat reglementările privind drepturile omului, aplicabile şi în România. Guvernul central a eşuat în a proteja aceste drepturi violate de către acţiunile primăriei. Autorităţile locale şi naţionale au responsabilitatea urgentă de a îndrepta această situaţie, de a asigura persoanelor evacuate locuinţe adecvate şi revenirea în oraş.”

Persoanele evacuate de pe strada Coastei au solicitat audienţă la autorităţile locale de mai multe ori, pentru a discuta despre condiţiile de locuire precare în urma evacuării.

Reprezentanţii Primăriei i-au primit într-un final în cursul acestui an şi le-au spus că vor muta persoanele de etnie romă din Pata-Rât începând cu 2014, prin intermediul unui proiect elaborat în comun cu Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite. Cu toate acestea, relocarea planificată rămâne vagă şi comunitatea romă se va confrunta încă câţiva ani buni cu condiţii de locuire substandard care îi împiedică să se folosească pe deplin de dreptul lor la educaţie, muncă şi servicii de sănătate.

În zona Pata-Rât şi Cantonului trăiesc aproximativ 1,500 de persoane, dintre care 300 au fost mutate de pe strada Coastei. Ceilalţi locuiesc pe strada Cantonului, în ”Dallas” (vechiul Pata-Rât) şi o parte dintre ei chiar lângă rampă. Condiţiile de locuit sunt extrem de inadecvate, aşa cum explică şi Iosif Adam, locuitor al străzii Cantonului:

”De curând, am început să ne organizăm. Nu vrem să se uite de noi. Mulţi dintre noi au fost mutaţi aici de către Primărie în 2002 şi după. Ni s-a spus că aceasta va fi o locaţie temporară pentru noi. Şi uite că suntem în 2012! Şi ne luptăm cu lipsa actelor de identitate, a electricităţii, a apei… Este o viaţă precară, în condiţii de insecuritate foarte mare… ” (Iosif Adam).

Context

Pentru a marca doi ani de la evacuarea forţată şi relocarea la Pata-Rât, comunităţile afectate de aceste măsuri, Asociaţia Comunitară a Romilor din Coastei, Amnesty International, gLOC, ERRC, tranzit.ro/cluj, AltArt şi Facultatea de Știinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării a Universităţii Babeş-Bolyai au organizat o serie de evenimente cu titlul: ”Pata-Rât 2012: Romi împinşi la margini”.

Organizaţiile reamintesc astfel autorităţilor clujene şi guvernului naţional că cca 1,500 de persoane de etnie romă locuiesc acum în zona Pata-Rât. Aproximativ 42% dintre ei au fost mutaţi acolo de către autorităţile locale. Romii de pe ”Colina Verde”, cei de pe strada Cantonului, cei din ”Dallas” şi cei de lângă rampa de gunoi suferă zi de zi efectele destructive ale segregării şi condiţiilor de locuire precare, cât şi ale rasismului şi discriminării care încălca drepturile şi demnitatea umană.

Amnesty International a documentat faptul că evacuarea forţată a comunităţilor de romi din aşezări informale a constituit deja un tipar recurent în România. Nu există prevederi legale privind obligaţia autorităţilor locale de a avertiza în timp util şi în mod adecvat persoanele din aşezări informale că urmează să fie evacuate. Cu toate că evacuarea poate fi amânată dacă persoanele în cauză contestă decizia în instanţă, de cele mai multe ori cei afectaţi află despre evacuare doar cu câteva zile înainte şi nu au resursele necesare pentru a porni o acţiune juridică în instanţă. De asemenea, în baza reglementărilor internaţionale privind drepturile omului, nu ar trebui să aibă loc evacuări în timpul iernii.

România a aderat la o serie de tratate internaţionale şi regionale privind drepturile omului, care garantează şi protecţia dreptului la locuire adecvată. Aceste tratate includ:International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child, The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination şi theRevised European Social Charter. În virtutea obligaţiilor ce rezultă din aceste tratate, România trebuie să asigure că dreptul la locuire adecvată, inclusiv dreptul de a fi protejat împotriva evacuării forţate, este respectat în întreaga ţară.

PATA RÂT 2012: ROMI ÎMPINȘI LA MARGINI

17 Decembrie, ora 17.00-17.15
În faţa intrării principale a Primăriei: PATARÂT 2012. Şi noi aparţinem oraşului!

17 Decembrie, ora 18.00-20.00
“tranzit.ro/cluj”, str. Brassai nr. 5: PATARÂT 2012. Romii nu au loc?

18 Decembrie, 17.00-20.00
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Cluj, str. Traian Mosoiu nr. 71, sala 5/2: PATARÂT 2012. Hărţi ale drumurilor posibile.