Categorii
Acțiuni Publicații

Acțiuni împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire (2011-2015)

Acțiuni împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire (2011-2015)

Imediat după evacuarea forțată a 350 de persoane rome de pe str. Coastei în decembrie 2010 și mutarea lor în casele modulare construite de primărie în Pata Rât, la o distanță de sub 1000 de metri de la rampele de deșeuri, oamenii au ieșit în stradă protestând împotriva a ceea ce li s-a întâmplat, fiind susținuți de Asociația Amare Phrala și Fundația Desire. Curând după protest, cele din urmă, bucurându-se de susținerea mai multor intelectuali din Cluj (profesori universitari, artiști, sau oameni din organizații neguvernamentale) au inițiat crearea unei rețele informale care s-a și constituit sub forma Grupului de Lucru a Organizațiilor Civice (GLOC) în ianuarie 2011.

Până în 2014, GLOC-ul a avut diverse inițiative, de la identificarea problemelor urgente ale familiilor mutate forțat în Pata Rât în timp de iarnă, prin documentarea experienței și efectelor evacuării și relocării lângă rampa de deșeuri, până la depunerea unei petiții la adresa Consiliului Național Pentru Combaterea Discriminării. Observând că demersurile grupurilor locale nu au impact asupra primăriei, GLOC-ul, susținut de câteva organizații rome din București, în iunie 2011 a inițiat o vizită a unor organizații internaționale în Pata Rât. Reprezentanți ai Comisiei Europene (DG Regio), UNDP, Amnesty International, ERRC, Open Society Institute, dar și ai unor organizații de drepturile omului din România au participat la această acțiune, după care UNDP a semnat un acord de colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca în vederea găsirii unor soluții la segregarea rezidențială a romilor din Pata Rât. Câteva persoane din GLOC s-au implicat pro bono în elaborarea unui proiect pilot integrat de locuire ca soluție la această problemă, colaborând la definirea concepției și a unui pachet de programe ce urmau să înceapă procesul de desegregare. Din păcate, proiectul scris și depus de primărie spre finanțare la POR a fost declarat neeligibil deoarece nu s-a solicitat suma minimă necesară eligibilității, astfel încât nici unul dintre cele trei imobile ce urmau să fie renovate cu scopul de a se transforma în locuințe sociale nu și-au putut îndeplini scopul dorit. 

Timp de 5 ani, mai multe membre ale GLOC-ului au formulat o multitudine de recomandări către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la nevoia de a elabora un plan de desegregare pentru Pata Rât și de a realiza locuințe sociale pentru a asigura relocarea în oraș, ca soluții asumate instituțional și finanțate din bugetul local, completat din alte fonduri. Pe lângă aceste demersuri, GLOC-ul a susținut comunitățile din Pata Rât (de la casele modulare, de pe str. Cantonului și din colonia Dallas) în efortul lor de a transmite mesaje în atenția clujenilor și autorităților publice locale, printre altele prin acțiunile stradale comemorative organizate anual după evacuarea din 2010 de pe str. Coastei. Producțiile artistice realizate în această perioadă realizate de mai multe echipe de artiști au contribuit și ele la întărirea acestor mesaje. În acești ani, Bufnița a devenit simbolul mișcării noastre, ideea fiind transpusă într-un fel de logo dintr-un desen realizat de copii în decembrie 2011 (“super-bufnița salvează oameni”) în cadrul unei acțiuni interculturale la Casa Tranzit.

Observând tergiversarea asumării și implementării soluțiilor necesare, o parte din echipa GLOC-ului a decis să schimbe strategia de acțiune, punând tot mai mare accent pe susținerea persoanelor din Pata Rât pentru a se mobiliza în vederea revendicării drepturilor lor locative. Pentru noi, cei care ulterior am creat Căși sociale ACUM!, anul 2015 a fost un an de tranziție de la primii cinci ani de activism către o nouă perioadă marcată de problematizarea politică a situației din Pata Rât în contextul politicilor mai largi de dezvoltare urbană și de locuire, dar și printr-o multitudine de acțiuni și instrumente prin care activismul clujean pentru dreptate locativă a învățat să transforme experiențele trăite ale oamenilor în mesaje politice. O altă parte din vechea echipă GLOC, împreună cu persoane implicate mai târziu, au decis să se implice în proiectul Pata Cluj. Din 2014, GLOC-ul nu a mai fost activ ca organizație umbrelă, membrii săi implicându-se, deci, în mai multe inițiative diferite. Îmbinarea cunoașterii/ documentării cu acțiunea directă a rămas o caracteristică a activismului celor care ulterior au înființat Căși sociale ACUM!, continuând politizarea temelor legate de segregare rezidențială, deposedare locativă și nedreptate spațială. În timp, analiza noastră a devenit mai critică, iar acțiunile mai radicale, renunțând la discursul recomandărilor de politici în favoarea practicilor revendicative. 

2011:

Analize și recomandări privind politicile de locuire:

 • Ianuarie: Organizarea Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice (GLOC) și primele sale acțiuni
 • Ianuarie: Scrisoarea ERRC, Fundația Desire și Amare Prhala către autoritățile publice române privind evacuarea de pe str. Coastei în decembrie 2010
 • Aprilie: Apel pentru solidaritate împotriva segregării romilor în Pata Rât
 • Aprilie: Depunerea petiției privind evacuarea de pe str. Coastei și mutarea forțată în Pata Rât a 350 persoane de etnie romă
 • Iunie: Risc de evacuare pe str. Cantonului (petiție împotriva evacuării forțate, procesul în instanță intentat de CFR împotriva oamenilor)
 • Iulie: Notă de informare adițională către CNCD legată de petiția privind evacuarea forțată de pe str. Coastei
 • Octombrie: Draft Integrated housing and social inclusion strategy, elaborat de UNDP cu participarea GLOC 
 • Noiembrie: Hotărârea CNCD cu privire la discriminarea manifestată în evacuarea forțată a romilor de pe str. Coastei și mutarea lor în Pata Rât

Acțiuni:

 • Ianuarie: Protest Sunt rom, vreau să trăiesc în demnitate!
 • Aprilie: Participarea copiilor din Pata Rât la maratonul din Cluj
 • Mai: Protest pe str. Coastei, locația evacuării forțate, cu ocazia alocării terenului în folosință gratuită pentru construirea unui campus al Facultății de Teologie Ortodoxă a UBB
 • Iunie: Vizită internațională de lucru în Pata Rât și lansarea producțiilor artistice realizate de ȘPAC
 • Octombrie: Protest de Ziua Mondială a Locuirii
 • Decembrie: Marș pentru dreptate socială

Lucrări artistice:

2012:

Analize și recomandări de politici publice:

 • Scrisoare deschisă cu privire la locuitorii din Pata Rât (ianuarie)
 • Scrisoare deschisă adresată primăriei cu privire la bugetul municipiului pe anul 2012 (februarie)
 • Scrisoare deschisă către Inspectoratul Școlar Județean (martie)
 • Scrisoare deschisă cu privire la situația locuitorilor din Pata Rât și la noul centru de management al deșeurilor (martie)
 • Dezideratul clujului incluziv în contextul alegerilor locale (iunie)
 • Revendicări legate de comunitățile marginalizate din Pata Rât în contextul alegerilor locale din 2012 (iunie)
 • Suggestions for the pilot integrated project for marginalized Roma communities from Pata Rât (July)
 • Integrated housing project package for inclusion and desegregation of marginalized people from Pata Rât, by UNDP with the participation of GLOC (July)
 • Suggestions regarding the housing component of the pilot integrated project for disadvantaged Roma from Pata Rât (October)
 • Locuire, incluziune socială și drepturile omului (noiembrie)

Acțiuni:

 • Decembrie: Pata Rât 2012. Romi împinși la margini (protest stradal, dezbatere publică la UBB, și expoziție la tranzit.ro)

Lucrări artistice:

2013:

Analize și recomandări de politici publice:

 • Integrated housing program for marginalized communities. Recommendations for public authorities (January)
 • Briefing to the Romanian Government on the Right to Adequate Housing with Regard to the Marginalized Roma Communities, by ERRC, Amnesty International and Desire Foundation (January)
 • Bugetarea participativă. Instrument al dezvoltării urbane incluzive (februarie)
 • Propuneri privind bugetarea politicilor locale de incluziune și coeziune socială și teritorială. Cazul zonei de locuire defavorizată din Pata Rât (martie)
 • Rampa de deșeuri și rasismul de mediu. Cazul Pata Rât (aprilie)
 • Campania anti-segregare din Cluj. O analiză auto-reflexivă (august)
 • Comunități marginalizate de romi și abordarea integrată a dezvoltării socio-teritoriale (iunie)
 • Prevenirea și combaterea evacuărilor forțate: instrument al eliminării marginalizării sociale (octombrie)

Acțiuni:

2014:

Analize și recomandări de politici publice:

 • Cluj 2020: Oraș incluziv – capitol elaborat pentru Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 (februarie)
 • Orașul Cluj. Oraș fără excluziune teritorială?! (iunie)
 • From anti-segregation activism to recommendations for desegregation policies (March)

Acțiuni:

 • Aprilie: Activismul rom din Cluj. Drepturi locative pentru toți
 • Decembrie: Romii din România. 4 ani de luptă pentru justiție (spectacol de teatru, Memoriu pentru interzicerea evacuărilor forțate și asigurarea drepturilor locative)

Teatru:

2015:

Analize și recomandări de politici publice:

 • Solicitare către prefectură privind identificarea și implementarea unor măsuri în vederea asigurării siguranței locative și accesului la locuințe sociale pentru locatarii de pe str. Stephenson nr. 15 (martie)
 • Descrierea situației de nesiguranță locativă de pe str. Cantonului și câteva propuneri preliminare (aprilie)
 • Descrierea situației de nesiguranță locativă de pe str. Stephenson și câteva propuneri preliminare (iunie)
 • Declarație de caz de forță majoră din partea locuitorilor din zona caselor modulare din Pata Rât (iulie)
 • Memoriu colectiv cu privire la cererile de locuințe sociale depuse de locuitori de pe str. Cantonului (august)
 • Petiție privind nesiguranța locativă de pe str. Stephenson, către Prefectură, GALIL ȘI ANR Nord-Vest (august)
 • Comunicat de presă GALIL. Susțineți modificarea criteriilor de atribuire de locuințe sociale (noiembrie)
 • Punct de vedere cu privire la modificarea criteriilor de atribuire de locuințe sociale (noiembrie)

Acțiuni:

 • Iunie: Marșul Solidarității rome Oraș pentru oameni, nu pentru profit
 • Decembrie: Protestul stradal Suntem egali, nu ilegali

Expoziție și spectacol:

·        Iunie: Producții ale Atelierului de educație vizuală & Atelierului de teatru comunitar, realizate în cadrul proiectului ROMEDIN. Educație pentru incluziune și dreptate social, cu participarea copiilor din Pata Rât