Categorii
Acțiuni Documente Publicații

Apeluri privind situația locuirii din Pata Rât și nevoia de locuințe sociale în timpul pandemiei- Identificare probleme și revendicări de măsuri


Căși sociale ACUM!, Cluj-Napoca (13.03-10.04.2020)

1.
Scrisoare către Primăria Cluj-Napoca, 13.03.2020 (cazul unor comunități marginalizate din proximitatea rampelor de deșeuri, cu circa 1500 persoane de etnie romă)
Recomandarea generală privind comportamentul în epidemia COVID-19 este de a reduce cât mai mult interacțiunile sociale și a nu ieși din casă decât în caz de aprovizionare cu alimente și urgențe.
Dar ce se întâmplă cu cei care stau în locuințe neconvenționale în zone marginalizate caracterizate de aglomerație foarte mare și cu oamenii care au sistemul imunitar scăzut datorită locuirii în acest mediu de multe decenii? Locuind în condiții de supraaglomerare, ei/ ele sunt extrem de expuși/ expuse la transmisia fulger a virusurilor și bacteriilor. În plus, lipsa utilităților elementare cum este apa și electricitatea, face ca asigurarea igienei, atât de necesară în această perioadă, să fie o provocare și mai mare pentru acești oameni.
Cum te poți apăra față de coronavirus prin spălarea frecventă pe mâini dacă nu ai apă în casă? Cum te poți proteja dacă ești nevoit(ă) să împărtășești 16 metri pătrați cu alte 5-6 sau mai multe persoane? Cum poți să ai grijă de sănătatea ta în proximitatea rampelor de deșeuri toxice?
1) Să întreprindă acțiuni de maximă urgență în zona Pata Rât, mobilizând resursele instituției proprii și ale altor instituții cu abilități în servicii de sănătate, cum ar fi Direcția de Asistență Socială și Medicală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Direcția de Sănătate Publică și alte instituții de stat locale și județene, în vederea următoarelor:

 • Ajutoare de urgență sub formă de medicamente gratuite și alte servicii medicale necesare pentru persoanele infectate de toate tipurile de viroze în această perioadă.
 • Intervenție rapidă în vederea amplasării unor stații mobile de igienă în zonele unde oamenii nu au apă în casă.
 • Intervenție urgentă în vederea ridicării deșeurilor din proximitatea imediată a locuințelor.
  2) Să elaboreze un plan de acțiune cu măsuri concrete pe următoarele 24 de luni de relocare a familiilor din Pata Rât în locuințe sociale adecvate din oraș și de asigurare a unor servicii de asistență socială și medicală care să îi sprijine în eforturile lor de a se integra din toate punctele de vedere în viața orașului.
  3) Să suspende imediat toate procedurile care ar putea conduce la evacuarea persoanelor care nu au o altă alternativă de locuire, pe toată perioada pandemiei declarate de OMS. Iar în perioada post pandemică să implementeze măsuri de prevenire și interzicere a evacuărilor care transformă evacuații în persoane fără adăpost.

2.
Scrisoare către Primăria Cluj-Napoca, 20.03.2020 (amenzi către administrația publică locală)
Ne adresăm Dumneavoastră cu rugămintea de a analiza, în contextul măsurilor ce devin posibile în starea de urgență, propunerea noastră în legătură cu o problemă ce afectează multe persoane și familii cu venituri mici:

 1. Anulați amenzile datorate către primărie sau oferiți scutire de la plata acestora pentru o perioadă de doi ani fără impunerea unor noi majorări și penalități,
 2. Anulați majorările și penalitățile impuse pe datoriile neplătite, generate din amenzi, chirii, taxe și impozite, sau altele.
 3. Ridicați de îndată popririle impuse pe amenzi.
 4. Anulați amenzile datorate către primărie sau oferiți scutire de la plata acestora pentru o perioadă de doi ani fără impunerea unor noi majorări și penalități,
 5. Anulați majorările și penalitățile impuse pe datoriile neplătite, generate din amenzi, chirii, taxe și impozite, sau altele.
 6. Ridicați de îndată popririle impuse pe amenzi și chirii.
  E absolut necesară implementarea de urgență a acestor măsuri în cazul persoanelor care:
 • ajung la venituri sub minimul pe economie din cauza acestor popriri,
 • au în întreținere familii numeroase,
 • suferă de diverse boli cronice, deci contractarea COVID-19 le poate fi fatală,
 • sunt trimise în șomaj tehnic, iar cele 75% din salariul lor pe care le primesc de la stat înseamnă un venit sub minimul pe economie.
  Unul dintre motivele pentru care vă solicităm să analizați aceste propuneri și să acționați de urgență în spiritul lor, este îngrijorarea pe care o observăm la multe persoane în legătură cu imposibilitatea de a plăti amenzile în perioada de criză care va urma. Un alt motiv este legat de imposibilitatea desfășurării unei vieți cât mai apropiate de cea de dinaintea instalării crizei ce urmează, din cauza popririlor înființate pe veniturile multor persoane aflate deja și acum în dificultate.
 1. Scrisoare către DASM Cluj-Napoca, 26.03.2020 (persoane fără adăpost, nevoie de acces la drepturi din asistență socială)
  1) Tot mai multe persoane au nevoie urgentă de beneficiile de asistență socială care anterior nu le fuseseră necesare: ajutor social, ajutor pentru încălzire, alocația pentru susținerea familiei, indemnizația lunară de hrană, și altele.
  2) Persoane care stau în chirie privată și care, datorită pierderii locului de muncă sau a altor surse de venituri pe care le aveau din munci informale, au nevoie acum de subvenția de chirie, pentru a evita riscul evacuării de către proprietar. Ele se încadrează în categoria beneficiară de acest sprijin pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca o acordă de o vreme persoanelor marginalizate social;
  3) Persoanele care sunt fără adăpost și sunt pe străzi, sau persoanele care locuiesc în locuințe informale și în condiții inadecvate, persoanele care sunt deja cazate la centrele de adăpost supraaglomerate, sau persoanele care sunt în risc să devină persoane fără adăpost dacă își pierd locurile de muncă și nu-și mai pot plăti chiriile și/sau utilitățile, au nevoie de spații locative adecvate.
  Să elaborați și publicați cât mai repede posibil procedurile pe care oamenii confruntați cu situațiile de mai sus pot le pot urma pentru a avea ACCES RAPID LA BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, LA SUBVENȚIE DE CHIRIE ȘI LA ADĂPOST ADECVAT.
  1) Conform OUG 30/2020, art. III – În perioada stării de urgență poți depune cerere pentru diverse beneficii de asistență social.
  Simplificați și urgentați toate procedurile în concordanță cu starea de urgență. Publicați și promovați procedurile concrete prin care oamenii pot aplica pentru aceste beneficii, inclusiv subvenția de chirie.
  2) Conform Ordonanței militare nr. 3, art. 6, alin 1 – Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.
  Conform Decretului privind Starea de Urgență, Art. 52, alin 1 și 2 – La propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate…. În aplicarea acestui alineat, autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri.
  Publicați proceduri concrete prin care oamenii pot anunța autoritățile că nu au adăpost, de exemplu printr-o linie telefonică dedicată anunțării nevoilor de servicii de asistență socială. Simplificați și urgentați accesul lor la adăposturi adecvate. Dacă centrele de adăpost ale primăriei sau cele private nu mai pot primi oameni sau nu pot găzdui familii întregi, faceți demersuri la autoritățile competente pentru identificare de spații cu acest scop și rechiziționarea lor.
  3) Nu în ultimul rând, reiterăm aici o prevedere de care probabil și D-voastră aveți cunoștință prin comunicatul din 23 martie 2020 disponibil pe www.executori.ro: „conducerea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, prin Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii a decis suspendarea evacuărilor silite pe durata instituirii stării de urgență în România.” De asemenea, Decretul privind Starea de Urgență prevede: În scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritatea fizică ale participanților la executarea silită se suspendă această activitate dacă ea face imposibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară (Art. 42, alin. 5).
  Considerăm, sperând că sunteți în asentiment, că toate tipurile de evacuare (nu doar cele prin executare silită) trebuie suspendate pe perioada epidemiei, dacă ele lasă evacuații fără condiții de locuire în care să poată respecta regulile de disciplină sanitară. Sperăm că instituția dvs va face tot posibilul și după ieșirea din starea de urgență pentru a preveni de acum încolo orice evacuare care lasă persoanele evacuate fără condiții adecvate de locuire.
 2. Memoriu către Prefectură și Consiliu Județean, 26.03.2020 (evacuări, persoane fără adăpost)
 3. Având în vedere incertitudinile economice și sociale cauzate de pandemia COVID-19, este binevenită decizia din 23 martie 2020 a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești de a suspenda evacuările silite pe durata instituirii stării de urgență în România. Comunicatul integral se regăsește pe pagina UNEJ: https://executori.ro/
  Considerăm că această măsură trebuie adusă la cunoștința populației prin canalele publice de comunicare (publicare pe paginile de internet ale instituțiilor și transmiterea de comunicate de presă), atât pentru calmarea cetățenilor care sunt în risc de evacuare, cât și pentru prevenirea oricăror tentative de a efectua evacuări prin încălcarea legii prin presiunea sau hărțuirea locatarilor de către proprietarii imobilelor.
 4. Conform Ordonanței militare nr. 3, cu intrarea în vigoare din 25 martie 2020, Art. 6:
  Alin (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.
  Alin (2) Evidenţa persoanelor fără adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la Centrul judeţean/al Municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
  Conform Legii asistenței sociale, Art. 6, punctul (z): persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă.
  Având în vedere că ne aflăm în stare de urgență, toate persoanele menționate în Legea asistenței sociale, inclusiv persoanele care se află în incapacitatea de a susține o locuință în regim de închiriere și locuiesc în locuințe improvizate, trebuie să beneficieze de cazare și îngrijire adecvată. Persoanele care sunt fără adăpost și sunt pe străzi, sau persoanele care locuiesc în locuințe informale și în condiții inadecvate, persoanele care sunt deja cazate la centrele de adăpost supraaglomerate, sau persoanele care sunt în risc să devină persoane fără adăpost dacă își pierd locurile de muncă și nu-și mai pot plăti chiriile și/sau utilitățile, au nevoie de spații locative adecvate.
  În măsura în care centrele de adăpost din orașul Cluj-Napoca, respectiv din alte localități din județ nu pot găzdui aceste persoane și familiile lor, faceți demersuri la autoritățile competente pentru a identifica noi spații cu acest scop și de a le rechiziționa în baza Decretului privind Starea de Urgență, Art. 52, alin. 1 și 2: „La propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate…. În aplicarea acestui alineat, autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri ….”

5.
Scrisoare către executori judecătoreti, 10.04.2020 (amânare datorii, ridicare poprilor)
Vă adresăm această scrisoare deschisă ca urmare a consultărilor pe care le-am avut în mai multe rânduri cu persoane din Cluj ale căror venituri sunt poprite. Pe fondul crizei economice post pandemie ce pare să se prefigureze tot mai serios, avem rugămintea de a analiza în profunzime și de a acționa de urgență cu privire la propunerea noastră de a scuti o perioadă de la plata datoriilor persoane vulnerabile. Motivul pentru care vă solicităm această analiză este legat de imposibilitatea desfășurării unei vieți decente în perioada de criză economică și umanitară ce va urma, din cauza popririlor pe care multe persoane le au pe venituri.
Amânați cu doi ani plata datoriilor pentru care au fost înființate popriri pentru persoane care:

 1. ajung la venituri sub minimul pe economie din cauza acestor popriri;
 2. au în întreținere familii numeroase, persoane vârstnice, persoane cu handicap;
 3. suferă de diverse boli cronice, deci contractarea COVID-19 ar putea fi fatală.