Categorii
Publicații

Ce a făcut primăria în 2010

Seria 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă (se găsește și aici: https://casisocialeacum.ro/archives/4947/10-ani-pata-rat-10-ani-de-lupta/) Seria de acțiuni ale primăriei culminează cu evacuarea din 17 decembrie care rupe viața anterioară trăită pe str. Coastei

Categorii
Acțiuni Documente

Colaborare cu organizațiile pentru romi?

Categorii
Acțiuni Documente

Situașia cetățenilor care locuiesc pe străzile Coastei și Cantonului

Categorii
Documente Uncategorized

Hotărâre privind încetarea prin retragere a conseciunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca str.Coastei

Categorii
Documente

Barăci în regim individual str.Cantonului

Categorii
Documente

Casele de termopan Ecce Homo

Categorii
Documente

Hotărâre privind concesionarea

Categorii
Documente

Casele de lemn Fundația Pro Roma

Categorii
Documente

Hotărâre prvind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

Categorii
Documente

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru blocuri de locuințe ANL cu S+P+3E