Categorii
Acțiuni Publicații

Campania Căși sociale ACUM! (2016)

Campania Căși sociale ACUM! (2016)

Mișcarea Căși sociale ACUM! a pornit ca o iniţiativă civică activistă în cadrul Fundației Desire, în continuarea luptei acesteia împotriva ghetoizării și rasismului instituțional, începută la rândul ei din 2010.

În mod direct, de acest ultim demers a ținut realizarea și publicarea volumului “Pata”. El conține documente, interviuri și analize cu privire la formarea Pata Rât ca zonă rezidențială, precum și reflecții la evoluțiile mișcării anti-ghetoizare până în 2016 și cronologia ce marchează mari evenimente atât în viața oamenilor marginalizați în Pata Rât, cât și în emergenta mișcare pentru dreptate locativă din orașul Cluj. Filmele noastre documentare realizate în acest an au contribuit și ele la reconstituirea seriilor de evacuări care în timp au împins la margini, în zona rampelor de deșeuri din Pata Rât, sute de familii rome:  filmul “Dreptate socială în Pata Cluj” reflectă asupra evacuării de pe str. Coastei din decembrie 2010 și mutarea forțată în casele modulare din Pata Rât; iar filmul “Dislocări. Rutele evacuărilor către str. Cantonului (1996-2016)” arată procesul îndelungat al deposedării de la dreptul la locuință decentă a oamenilor care și azi locuiesc pe actualul Calea Dezmirului alături de noile generații de tineri născuți acolo. Un demers critic la adresa rasismului de mediu a fost campania noastră “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie”, derulată în ultimele luni ale anului 2016 prin acțiuni specifice (de exemplu acțiunea “Hai pe ultimul loc!”), materiale informative și filme. Printre altele, această campanie și-a propus să contribuie la recunoașterea importanței muncii celor ce locuiesc în vechea colonie Dallas și în barăcile de pe rampe, care lucrează la sortarea deșeurilor pe rampele vechi și noi din Pata Rât. Am urmărit acest lucru în mod direct prin filmul documentar “Oamenii care lucrează în beneficiul Clujului”, și prin diseminarea unor mesaje video de solidarizare și conștientizare despre ce înseamnă să locuiești și lucrezi în Pata Rât. În Documentele zonale despre Dallas, str. Cantonului f.n, case modulare din Pata Rât și Stephenson 15 am analizat situația locativă nesigură și inadecvată din aceste locații, solicitând autorităților publice locale soluții adecvate la aceste situații.  

Prin campania “Căși sociale ACUM!” din 2016, Fundația Desire anunța nevoia de a politiza locuirea socială în oraşul Cluj în contextul reducerii drastice a fondului locativ de stat și al transformării locuirii în afacere imobiliară, cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale tocmai persoanelor care sunt îndreptăţite să le ocupe. Cu acest scop, echipa noastră a analizat politica de locuire de la nivel național și local, a studiat evoluția în timp a sistemului local de criterii de atribuire de locuințe sociale, a realizat și diseminat materiale informative (majoritatea adunate și în “Dosarul politicii de locuințe sociale din Cluj”), și a formulat mai multe revendicări către guvernanții locali și în contextul alegerilor locale din 2016 (sintetizate în “Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială”). Iar după ce administrația locală a refuzat modificarea sistemului de criterii de atribuire de locuințe sociale, echipa campaniei a pregătit demersuri legale pe acest subiect (în 2016 depunând o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, lucrând în acest an și la pregătirea unei acțiuni în instanță). În paralel cu demersurile locale, prin analizele echipei campaniei Căși sociale ACUM! am participat la formularea mai multor propuneri de politici din domeniul locuirii adresate Guvernului României. Logo-ul campaniei (crocodilul) a fost inspirat dintr-o lucrare a copiilor realizată în iunie 2015 în cadrul “Atelierelor de educația vizuală și teatru comunitar” din proiectul ROMEDIN implementat de Fundația Desire. 

Acțiunea din 17 decembrie 2016 “Pata rămâne a tuturor” a exprimat efortul de solidarizare între diferitele comunități ce locuiesc în Pata Rât, a expus multiplele noastre materiale în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, și a demonstrat încă odată clujenilor că mutarea în Pata Rât a sutelor de familii nu este opțiunea lor pentru a locui într-un mediu poluat, ci rezultă din evacuări multiple gestionate de administrația publică locală sau din constrângeri economice și lipsa de alternative.  

2016

Acțiuni:

Septembrie – decembrie 2016: Campania Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie

Campania Căși sociale ACUM!  care include:

 • Realizarea Dosarului politicii de locuințe sociale în Cluj
 • Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială (elaborare, strângere de semnături, depunere la primărie)
 • Octombrie: Forum pentru locuințe sociale
 • Octombrie: Petiția CNCD privind criteriile de atribuire de locuințe sociale discriminatorii (elaborare și depunere)

17 Decembrie 2016: Pata rămâne a tuturor

Publicații: (vezi în folder Publicații)

 • Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Noémi Magyari: ROMEDIN – Educație pentru incluziune și justiție socială, volumul proiectului, Editura Desire, Cluj, 2016
 • Adrian Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze (editori): Pata, Editura EFES, Cluj, 2016

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii:

 • Dosarul politicii de locuințe sociale în Cluj (care include și textul Inițiativei cetățenești pentru o politică justă de locuire socială)
 • Scrisoare introductivă la depunerea în atenția primăriei și consiliului local a Inițiativei cetățenești pentru o politică justă de locuire socială
 • Stocul de locuințe din fondul locative de stat și atribuirea locuințelor sociale în Cluj-Napoca (1997-2016)
 • Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare
 • Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe din fondul locative public  în Municipiul Cluj-Napoca
 • Document resursă pentru politici locale de locuire și procedure privind intrarea în legalitate a locuințelor informale
 • Propuneri privind HG privind modificarea Notelor metodologice privind implementarea Legii locuinței 114/1996
 • Propuneri către Guvernul României, MDRAP privind Strategia Națională a Locuirii
 • Scrisoarea deschisă către Guvernul României privind valorificarea patrimoniului comunitar nefolosit ca instrument al creșterii fondului de locuințe sociale din fondul locativ de stat
 • Scrisoare deschisă către CL al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la politica locuirii în Cluj cu ocazia depunerii Inițiativei cetățenești pentru o politică justă de locuire socială
 • Document zonal str. Stephenson nr. 15
 • Document zonal str. Cantonului f.n
 • Document zonal casele modulare de pe str. Pata Rât
 • Document zonal colonia Dallas din Pata Rât
 • Document resursă privind intrarea în legalitate a locuințelor informale
 • Scrisoare deschisă către primărie: Arde Clujul!

Filme: 

Expoziție și spectacol:

 • Martie: Producții ale Atelierului de educație vizuală & Atelierului de teatru comunitar, realizate la Casa Tranzit, în cadrul proiectului “ROMEDIN. Educație pentru incluziune și dreptate socială” derulat de Fundația Desire în colaborare cu alte organizații, cu participarea copiilor din Pata Rât