Categorii
Acțiuni Documente Publicații

Extinderea mișcării Căși sociale ACUM! (2019-2020)

Extinderea mișării Căși sociale ACUM! (2019-2020)

Pentru a impulsiona crearea unui oraș pentru oameni, nu pentru profit, din 2019 încoace – ca mișcare politică-activistă – Căși sociale ACUM! propune pentru Cluj un model de dezvoltare urbană care să contribuie la soluționarea crizei locuirii. Acesta include dezideratul creșterii fondului locativ local nu prin afaceri imobiliare, ci prin extinderea fondului locativ public, inclusiv cel de locuințe sociale pentru a produce un stoc cât mai mare de locuințe în afara logicii profitului. În 2019 și 2020 am creat ocazii în care am putut transmite acest mesaj din Cluj prin evenimente organizate în acest oraș împreună cu Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și Oraș. În plus, la nivel local și național am participat la inițiative care și-au propus construirea unor alianțe între mișcările pentru drepturi locative și cele pentru drepturile muncii. Am început să tematizăm relația între muncă și locuire ca fundament al justiției economice, dar și modul în care salariile mici și prețurile mari ale locuirii împreună duc la înrăutățirea traiului celor mulți, precum și relația între exploatarea muncii și privațiunile locative cu care se confruntă cei mai săraci lucrători, printre ei muncitorii și muncitoarele din salubritate. Prin campania “Gunoaiele sunt toxice pentru oameni” (legată și de nevoia de a colecta fonduri pentru costurile procesului în instanță privind rampele de deșeuri din Pata Rât) am continuat lupta noastră împotriva rasismului de mediu. Și în vederea consolidării mișcării clujene pentru dreptate locativă promovăm în continuare nevoia solidarității între diverse categorii de persoane, toate afectate de criza locuirii, în particular între chiriași și evacuați. În 2020, pe baza colaborării noastre cu Redacția “a szem”, am publicat numerele ziarului pentru dreptate locativă Cărămida și în limba maghiară (Tégla). În acest context, mesajele noastre accentuează că soluția la criza locuirii nu este supra-birocratizarea procedurii de solicitare de locuințe sociale și a selecției solicitanților care sunt puși să concureze între ei, sau a introducerii a noi și noi criterii de atribuire, ci producerea unui stoc adecvat de locuințe sociale care:

 • asigură cu prioritate accesul la locuințe sociale al categoriilor cu cele mai reduse venituri și celor care locuiesc în condiții inadecvate, au fost evacuate în trecut, sau sunt sub risc de evacuare și/ sau locuiesc în așezări/ locuințe informale;
 • aspiră la asigurarea accesului la locuințe publice al tuturor categoriilor sociale îndreptățite la ele conform legii locuinței (cei care câștigă la valoarea venitului mediu pe economie).

În contextul pandemiei Covid-19, la nivel local am readus în prim plan problema rasismului de mediu și a relației între mediu toxic, locuire inadecvată și violarea dreptului la sănătate. De asemenea, în 2020 ne-am adaptat tipurile de acțiuni la contextul crizei sanitare și economice. Am continuat să fim prezenți în spațiul public clujean cu scopul de a pune presiune asupra autorităților de a acorda atenție situațiilor locative caracterizate de privațiuni materiale extreme, dar și pentru a investi o parte semnificativă din bugetul public în crearea de locuințe publice în condițiile recesiunii economice ce slăbește puterea financiară a lucrătorilor. În studiile și apelurile noastre către candidații la alegerile locale din 2020 am accentuat diversele manifestări ale crizei locuirii, toate legate de dezvoltarea imobiliară pentru profit și de lipsa de locuințe publice adecvate și accesibile ca preț în funcție de veniturile oamenilor. Am arătat nevoia de a contracara efectele dezastruoase ale faptului că azi accesul la locuințe se face aproape exclusiv prin piața de locuințe, care – conectată fiind cu piața financiară – este responsabilă și pentru transformarea locuinței nu doar în marfă foarte scumpă ci și în obiect de investiție. Credem că soluțiile pe care autoritățile trebuie să le implementeze, includ:

 • alocarea unui buget adecvat investițiilor publice în locuințe publice pe baza unei strategii multianuale de creare de locuințe adecvate și accesibile la un preț adecvat veniturilor celor îndreptățiți la astfel de locuințe;
 • crearea unor structuri economice care asigură construcția de locuințe sociale la costuri cât mai mici, acoperând costurile materialelor de construcție și ale forței de muncă, fără a produce profit pentru proprietarii de firme private de construcții;
 • identificarea unor proceduri alternative de creare de locuințe sociale publice, prin conversia și renovarea clădirilor publice goale;
 • susținerea din bugetul public și modele alternative de locuire, cum ar fi diverse forme ale locuirii colective.

La finalul anului 2020, Căși sociale ACUM! din Cluj a derulat alături de grupurile membre din București și Timișoara ale Blocului pentru Locuire campania “Locuințe sociale în 2 ani, nu în 20!” Proiectul de HCL, susținut de semnăturile colectate la petiție, se va depune noilor consilieri locali din cele trei orașe. În decembrie, mișcarea noastră comemorează 10 ani în “Pata Rât, 10 ani de luptă” printr-o expoziție multimedia și amplasarea unei plăci comemorative pe fosta str. Coastei. 

2019

Acțiuni:

 • 8 martie 2019: Ea luptă pentru tine. Marșul femeilor
 • Aprilie 2019: Manifestul European pentru Locuire Publică
 • 1 iunie 2019: Desenează-ți orașul! Acțiune de Ziua Internațională a Copilului
 • Noiembrie 2019: Expoziția Șantier în Lucru pentru Profit și lansarea cărții cu același titlu
 • Noiembrie 2019: Proces împotriva administrației publice locale privind nelegalitatea criteriilor de atribuire de locuințe sociale (decizia finală a Curții de Apel)
 • Noiembrie – decembrie 2019: Campania Gunoaiele sunt toxice pentru oameni!
 • Decembrie 2019: Marș pentru drepturile chiriașilor și împotriva evacuărilor

Publicații: (vezi în folderul Publicații)

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii:

Filme:

–          Film despre evenimentul Solidaritate cu Berlin. Manifestul european pentru locuire publică, aprilie 2019 (Bence Schneider), https://www.youtube.com/watch?v=mjufZiWpHsA&feature=emb_logo

2020

Acțiuni:

 • Martie-Decembrie 2020: Apeluri online în seria “10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă!”
 • Martie-Septembrie 2020: Apeluri către autorități locale și județene privind criza locuirii în Pata Rât văzută în contextul pandemiei Covid-19
 • Martie 2020: Campania Locuințe sociale, nu afaceri imobiliare! (în cadrul European Housing Action Day) 
 • Aprilie 2020: Donație și distribuire pachete de alimente pentru 350 de familii din Pata Rât
 • Mai 2020: Participare la campania Blocului pentru Locuire – “1 Mai: Locuințe, nu profit. Muncă nu exploatare!”, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/01/1-mai-locuinte-nu-profit-munca-nu-exploatare/
 • Mai 2020: Muncitorii în salubritate (dezbatere online cu lucrători în salubritate din Cluj)
 • Iulie-august 2020: Apeluri către candidații și candidatele la alegerile locale din Cluj-Napoca
 • August 2020: Ziua Lucrătorului în Salubritate
 • Octombrie 2020: Măsurători la rampele temporare din Pata Rât pentru procesul privind rampele de deșeuri din Pata Rât în relație cu zona caselor modulare
 • Noiembrie 2020: Protestul “Facem vizibilă criza locuirii – costurile locuirii sunt foarte mari în Cluj”, în cadrul evenimentului derulat de Blocul Pentru Locuire, https://www.facebook.com/events/2076395102494118/
 • Decembrie 2020: Expoziția “10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă!”
 • Decembrie 2020: Amplasare placă comemorativă pe fosta str. Coastei în memoria celor 75 de familii evacuate în decembrie 2010

Publicații: (în folder Publicații)

 • Cărămida. Ziarul Dreptății Locative nr. 11 – aprilie 2020
 • Tégla. A Lakhatási Igazságosság Lapja 11. Szám – 2020 április 
 • Cărămida nr. 12 – iulie 2020
 • Tégla 12. Szám – 2020 július
 • Cărămida nr. 13 – decembrie 2020
 • Tégla 13. szám – 2020 december
 • Enikő Vincze, George Zamfir, Alex Liță, Manuel Mireanu: Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări, Cluj: Desire, 2020

Analize și revendicări în domeniul locuirii:

Filme:

–          Locuințe sociale nu afaceri imobiliare – film de campanie, martie 2020 (Radu Gaciu), https://www.youtube.com/watch?v=yCbiTNSX6g0&feature=emb_logo