Categorii
Documente

Hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei technice de amenajare a teritoriului și de urbanism