Categorii
Documente

Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte avănd ca obiect unități de locuit