Categorii
Acțiuni Documente

Sinteza discuțiilor – Întâlnirea din 25 ianuarie 2011

Întâlnirea din 25.01.2011

Asociaţii şi organizaţii din Cluj pe probleme sociale

SINTEZA DISCUŢIILOR

Locaţia: Facultatea de Sociologie

Au fost prezenţi:

Simona Şerban, Fundaţia Comunitară Cluj

Dana Stoica, Fundaţia Comunitară Cluj

Ancuţa Frantz, AFMC CHRISTIANA, Cluj

Bianca Laura Udrea, AFMC CHRISTIANA

Mihai Roşca, FRCCF, Cluj

Ernest Creta, din partea comunităţii de romi evacuaţi de pe Coastei

Maria Roth, Catedra de Asistenţă Socială, UBB

Cristina Raţi, Catedra de Sociologie, UBB

Pavel Doghi, Amare Prhala

Eniko Vincze, Fundaţia Desire

Discuţiile s-au purtat în jurul identificării unor probleme sociale urgente ale familiilor mutaţi în casele modulare din Pata Rât şi soluţii pentru rezolvarea lor. Aceste soluţii au un caracter temporar, dar pot fi vitale în unele cazuri.

Domnul Ernest Creta a prezentat câteva dintre problemele urgente:

 • Familiile care nu au primit locuinţe după evacuare (29 de famili)
 • 3 femei care vor naşte curând
 • 3 copii cu handicap de gradul întâi
 • cazuri de îmbolnăviri ale copiilor (probleme respiratorii), 4 cazuri de internări în spital
 • sunt 8-10 copii înscrişi la o grădiniţă din cartierul Gheorgheni
 • sunt 33 copii înscrişi la şcoală, dintre care 2 la liceu, şi ceilalţi la şcoli din cartierul Măreşti
 • 10 copii sub doi ani
 • dacă se merge pe calea mai lungă sunt 5 km până la prima staţie de autobuz, dacă se trece calea ferată, sunt 3 km
 • au depus o cerere către primărie privind extinderea transportului în comun în apropierea lor, dar nu au primit răspuns (problema accesului adulţilor la locuri de muncă)
 • copiii care au fost înscrişi la centrele de zi, sau la programe şcoală după şcoală, nu le mai frecventa, căci seara nu au cu ce să meargă acasă

Organizaţiile reprezentate la întâlnire, pe baza resurselor lor existente, au făcut următoarele propuneri:

 • Christiana: mamele care nasc, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială pot fi plasate cu copiii lor la un centru maternal pe o perioadă de trei luni; apoi, pe baza unei anchete sociale efectuate de către ei,  pot fi preluate de către Christiana, care le poate asigura o chirie pentru ele şi familiile lor pe o perioadă de până la doi ani  
 • FRCCF:  copiii pot să meargă la centrul lor de zi, şi probabil ei pot asigura şi un însoţitor din partea lor care să-i însoţească  de la şcoală la centru; pot asigura fonduri pentru a plăti internat de săptămână pentru copiii de la nivel gimnazial şi pot să se intereseze de locuri disponibile în astfel de internate; 
 • Fundaţia Comunitară Cluj: pot asigura voluntari pentru o anchetă socială pentru a identifica nevoile sociale din comunitate şi a estima fondurile necesare acoperirii lor; pe baza nevoilor identificate şi a estimării fondurilor pot să demareze acţiuni de colectare de fonduri, de exemplu pentru subvenţionarea unor chirii, plata costurilor de internat, asigurarea transportului pentru copiii care frecventează centrele de zi , asigurarea transportului pentru adulţi, obţinerea unor boilere pentru apă caldă 

Toate propunerile s-au axat pe obiectivul major de a crea oportunităţi prin care:

 • copiii şi adulţii pot să iasă, chiar dacă numai temporar, din locaţia izolată, şi pot  să-şi menţină legăturile cu şcoala, cu grădiniţa, cu locurile de muncă care le asigură integrarea în societate,
 • oamenii pot să se adăposteze, chiar dacă numai temporar, în locaţii care le asigură condiţiile necesare creşterii şi îngrijirii copiilor, sau a îngrijirii persoanelor bolnave 

Prin Ernest Creta şi alţi reprezentanţi ai comunităţii, persoanele nevoiaşe în sensurile de mai sus, vor afla informaţii privind contactarea acestor organizaţii. Pavel Doghi, Maria Roth, Cristina Raţ şi Eniko Vincze îl vor sprijini în acest demers.

 În acest sens s-a elaborat un tabel pe care domnul Creta o să facă evidenţa copiilor, respectiv să noteze opţiunea familiilor pentru centre de zi sau internate săptămânale.

Se va elabora şi se va completa un alt tabel privind opţiunile adulţilor legate de sugestiile organizaţiilor: chirie subvenţionată pe o anumită perioadă; nevoia de boilere; nevoia de transport pentru adulţi şi pentru copiii înscrişi la centre de zi.  

Se vizează colaborarea cu primăria, în mod special cu Direcţia de Asistenţă Socială pentru a coordona intervenţiile primăriei cu cele ale grupului social.

Una dintre problemele majore discutate, cele legate direct de problema locuinţelor, a fost: în ce măsură oamenii vor dori să stea în chirie pe o perioadă determinată. Concluzia la care s-a ajuns:

 • cei care au primit contracte în „locuinţele sociale” din Pata Rât, poate nu vor risca să-şi piardă contractele prin acceptarea acestor chirii temporare, chiar dacă subvenţionate; această responsabilitate nu poate fi asumată decât de ei, de aceea trebuie făcută o evidenţă cu oamenii care doresc acest lucru pentru a putea demara colectarea de fonduri
 • la fel trebuie procedat şi cu cei care nu au primit locuinţe în Pata Rât şi deoacamdată stau cu rudele care i-au acceptat

Organizaţiile prezente au fost de acord să facă parte din Grupul de lucru al organizaţiilor civice, care urmăreşte să colaboreze cu persoanele din direcţiile de resort ale primăriei.