Categorii
Acțiuni Documente

Pentru o politica de locuire socială în Cluj

Pentru o politica de locuire socială în Cluj

(sinteză discuție Vineri 21 Ianuarie 2011)

Prezenți: Adrian Borda, Tiberiu Ciolacu, Sebastian Ionescu, Eniko Magyari-Vincze, Norbert Petrovici, Rudolf Poledna, Cristina Raț

Argument:

 • Dreptul la locuința face parte din pachetul general de drepturi ale omului. Dreptul de a avea adăpost e universal. Fiecare stat este obligat prin, constituție să creeze și sa ofere condiții de viața decente si demne tuturor cetățenilor săi. In condițiile de viața intra si asigurarea unei locuințe. Pentru toți cetățenii! (RP)
 • Locuințele sociale sunt pentru cei care in mod special au nevoie de sprijin fiindcă nu fac fata singuri condițiilor de accesare a unei locuințe pe o piața libera și liberalizata (concurențială). (RP, NP)
 • Totodată, locuințele sociale sunt o componentă a politicilor economice ale unui oraș care influențează puternic costul forței de muncă.
  • Pentru forța de muncă manuală deseori costurile locuințelor sunt prohibitive ceea ce face să nu se poată stabili în Cluj sau din contră să capitalizeze asupra costurilor mari ale locuințelor prin vânzarea acestora și emigrarea în alte orașe mai mici. Locuințele sociale sunt forme de integrare și de subvenționare a forței de muncă manuale. (CR)
  • Prețurile locuirii, sub forma chiriilor foarte mari sau ratelor mari, ajung să fie parte a salariilor și ajungă să fie deseori un prag minim peste care orice negociere cu angajatorul nu este posibilă.  Acest lucru face ca forța de muncă non-manuală pe poziții de start-up în firmele Clujene deseori să se afle în poziția dificilă să nu își permită accesul la locuire sau să fie partea cea mai importantă a cheltuielilor din bugetul gospodăriilor. (AB, NP)

Măsuri politice esențiale

 • Stabilirea locuințelor sociale ca una din axele prioritare ale consiliului local Cluj-Napoca și ale consiliului județean Cluj (RP)
 • Stabilirea unui buget dedicat locuințelor sociale și un aparat administrativ specializat pentru atragere de finanțări, gestiunea proiectelor, gestiunea fondului de locuințe. (RP)

Principii de finanțare

 • Stoparea privatizării terenurilor deținute public pentru a putea permite constituirea unui fond de terenuri urbane destinate locuințelor sociale. (AB)
 • Instrumentele și resursele de finanțare a locuințelor sociale (transferuri de la bugetul național, fonduri structurale, fonduri nerambursabile, donații) vor urmări consolidarea bugetului public și rolul administrației locale în gestionarea locuințelor sociale. (NP)
 • Instrumentele de finanțare și aranjamentele instituționale vor face posibile Parteneriatele Public Private cu organizații non-guvernamentale pentru a putea finanța și dezvolta aceste locuințe sociale prin atragerea de fonduri structurale și donații private. (NP)

Principii pentru construcția de locuințe sociale

 • Locuințele sociale nu trebuie concentrate într-un singur loc. Sunt preferabile clădiri de locuit mici și repartizate omogen pe teritoriul orașului, decât ansambluri de locuințe sociale de mari dimensiuni. Deprivarea economică sau/și educațională nu trebuie concentrată, ci din contră dispersată. (NP, EMV, CR)
 • Locuințele sociale nu înseamnă locuințe dispuse la marginea orașului, deconectate de celelalte servicii publice urbane. Accesibilitatea serviciilor trebuie asigurata, fie prin amplasarea lor la fata locului sau in proximitate, sau prin asigurarea unour modalitati publice decente de mobilitate. Altfel locuința socială are ca efect secundar tocmai deprivarea celor care beneficiază de ea și devine o modalitate de marginalizare socială. (RP, EMV, CR)
 • Arhitectura, materialele și structura locuințelor sociale nu ar trebui să fie de proastă calitate. Locuințele sociale sunt investiții publice care pot să joace un rol pedagogic și în privința educației și culturii arhitecturale și urbanistice a orașului. Arhitecturi sau urbanism de bună calitate nu sunt neapărat scumpe și deci inaccesibile proiectelor de locuințe sociale. (NP)
 • Locuintele sociale nu sunt si nu trebuie sa fie considerate locuinte de folosinta indelungata pentru beneficiari. Ele sunt doar solutii de tranzitie in faze dificile de viata ale celor care au nevoie de ele. Adica rostul locuintelor sociale nu este ca utilizatorii sa beneficieze de ele facind abstractie de responsabilitatea si posibilitatea pe care o au ca sa-si schimbe conditia sociala, profesionala de-a lungul vietii. (RP, AB)
 • Locuințele sociale trebuie dublate de servicii de asistență socială pentru favorizarea integrării pe piața muncii și în sistemele de educația publică. (AB)

Posibile modalități de a asigura un fond de teritorii destinate locuințelor sociale

 • Pornind de la Inventarul Bunurilor care aparțin Domeniului Public al Municipiului Cluj-Napoca și cele care aparțin Consiliul Județean Cluj ar putea publica lista terenurilor deținute public astfel încât să oferă șansa partenerilor sociali capacitatea de a identifica locații pentru proiecte de locuințe sociale (EMV).
 • Pornind de la Inventarul Bunurilor care aparțin Domeniului Public al Municipiului Cluj-Napoca și cele care aparțin Consiliul Județean Cluj ar putea publica lista clădirilor industriale, comerciale sau locative deținute public care pot face obiectul operaţiunilor de reabilitare/extindere/înlocuire. O cotă a spaţiilor rezultate pot fi rezervate pentru locuinţe sociale. (RP, EMV)
 • Terenurile aflate în zonele constituite ale oraşului (predominant în zona centrală) şi asupra cărora Municipalitatea este proprietar sau co-proprietar, suportă, în cele mai multe cazuri, operaţiuni de restructurare/densificare/înlocuire a fondului construit. O cotă a spaţiilor astfel obţinute poate fi rezervată pentru locuinţe sociale. Acest tip de operaţiune poate fi desfăşurată şi în cadrul unor parteneriate de tip public-privat, prin cooptarea suprafeţeleor aflate în proprietate privată sau mixtă (publică şi privată). (TC, AB)
 • Operaţiunile de urbanizare a terenurilor agricole private vor rezerva o cotă procentuală a suprafeţelor pentru asigurarea dotărilor şi echipamentelor de interes public (căi de acces, infrastructură, învăţământ, sănătate, sp. verzi etc). Măsura de cedare în beneficiul public a suprafeţelor este compensată economic prin viabilizarea terenurilor, viabilizare suportată de bugetele publice. O parte a terenurilor cedate în beneficiu public vor putea fi rezervate pentru realizarea de locuinţe sociale (cf. Legii 33/1994, cu modificările şi completările ulterioare, realizarea locuinţelor sociale reprezintă obiectiv de utilitate publică) .  (TB, AB)
 • Constituirea de Parteneriate Public Private prin care dezvoltatorii de ansambluri_ de locuințe primesc facilități în schimbul cedării dreptului de închiriere în regim de locuințe publice a unor apartamente pentru o perioadă de 3 pana la 10 ani. (RP)
 • Constituirea legală a posibilității de a dona locuințe_ individuale la fondul de locuințe_ sociale publice. (NP)

Principii de organizare a construcție de locuințe sociale

 • Procesul de construcție a locuințelor este un proces în sine care poate constitui o modalitate de calificare și integrare pe piața forței de muncă. Parteneriatele cu ONG-urile și Agențiile Publice specializate reprezintă o modalitate prin care construcția acestor locuințele sociale pot fi mecanisme de integrare socială. (AB, EMV)
 • O parte din costurile de administrare a proiectelor de construcție a locuințelor sociale pot fi externalizate organizațiilor cu care administrația locală dezvolta parteneriate public private pentru atragerea de fonduri structurale. (EMV, NP)