Categorii
Acțiuni Documente

Plan de lucru 21-31 ianuarie 2011

Propuneri din partea Asociației Amare Prhala și Fundației Desire pentru întâlnirea din 26 ianuarie 2011 cu vice-primarul:

 • se prezintă Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice constituit din experți pe diverse domenii și comisia care va reprezenta acest grup în trativele sale cu primăria
 • se depune solicitarea cu privire la încheierea unui protocol între Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice și primărie

GRUPUL DE LUCRU AL ORGANIZAȚIILOR CIVICE

 1. Pavel Doghi, Amare Prhala
 2. Enikő Vincze, Fundația Desire
 3. David Mark, ACRR, Bucuresti (proiecte structural)
 4. Vasile Gârbea, Romani Criss, București (jurist, locuire)
 5. Romano Suno
 6. Gabor Adam, CRCD
 7. Norbert Petrovici, Grupul pentru Acțiune Socială, sociologie urbană
 8. Mária Roth, Catedra de Asistență Socială
 9. Cristina Raț, Catedra de Sociologie
 10. Florin Moisa, CRCR
 11. Claudia Macarie, CRCR
 12. Marta Herki, CRCR
 13. Radu Lăcătuș, CRCR
 14. Nicolae Gheorghe, sociolog, București
 15. Gerhard Spitzer, Asociația Voluntară Castel Banffy
 16. Bert Looiji, Fundația Pro Roma
 17. Architect/urbanism
 18. Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acțiune Socială, media
 19. Adrian Szántó, Habitat
 20. Florina Pop, asistență socială
 21. Márton Balogh, administrație locală
 22. Simona Șerban, Fundația Comunitară Cluj
 23. FRCFF
 24. ERRC
 25. Amnesty International 
 26. Locuitor
 27. Locuitor
 28. Vasile Ernu, Critic Atac, interfață blog

SOLICITARE

Încheierea unui Protocol de colaborare printr-o Hotărâre a Consiliului Local în vederea:

 1. Alcătuirii unei comisii mixte compuse din Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice și grupul de lucru desemnat cu acest scop de către primărie
 2. Stabilirea obiectivelor comune
 3. Stabilirea unui plan de lucru comun    

DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE GRUPULUI DE LUCRU

 1. Locuire: drepturi, legislație și reglementări naționale și internaționale (Gârbea, ERRC)
 2. Locuințe sociale: plan urbanistic, PUG, terenuri, apartamente accesibile pentru chirie, criteriile distriburii locuințelor sociale (urbanism, Norbert)
 3. Fonduri pentru locuințe sociale: fonduri alocate din bugetul local (administrație locală),  fund-raising fonduri private din țară (Fundația Comunitară Cluj) și din străinătate (Bert, Spitzer), bugetul prefecturii, fonduri structurale (ACRR, Nicolae Gheorghe)
 4. Probleme sociale și fonduri accesibile
 5. Mediatizare locală și națională, documente/luări de poziții în relația cu autorități 
 6. Vizibilitate pe plan internațional și fund-raising

PLAN DE LUCRU

Diagnoză/documentare:

 • Legislația națională și internațională privind locuirea și regimul locuințelor sociale
 • Planul de dezvoltare urbană a Clujului
 • Situația locuințelor sociale în oraș (cerere și ofertă)
 • Terenuri (urbane, sau agricole/urbanizabile), apartamente la chirie în proprietatea primăriei, clădiri industriale reabitabile
 • Proiectul primăriei “locuințe sociale” în Pata Rât
 • “Locuințele sociale” din Pata Rât
 • Modele pozitive (naționale și internaționale) în domeniul locuirii
 • Fonduri publice și private, naționale și internaționale pentru locuire
 • Situația socială/nevoile locuitorilor:
  • Educație școlară
  • Sănătate
  • Locuri de muncă
 • Situația de pe strada Cantonului:
  • Familii cu contracte și situația lor socială
  • Familii fără contracte și situația lor socială

Propunere soluții:

 • Soluționarea problemelor urgente/ soluții temporare:
  • situația celor care au avut contracte pe Coastei (mutarea lor individuală în primul val; identificare terenuri sau apartamente în chirie – colectare fonduri pentru subvenționarea chiriilor pe baza unor criterii sociale)
  • parcelele atribuite celor cărora nu li s-au distribuit locuințe (de clarificat statutul terenului, materiale de construcții – colectare fonduri)
  • situația celor care nu au avut contracte pe Coastei și au contracte în noua locație (mutarea lor individuală în al doilea val)
  • asigurarea imediată a transportului în comun
  • alocarea unei mediatoare sanitare și a unui mediator școlar 
 • Pe termen mediu și lung:
  • identificare terenuri pentru construirea de locuințe sociale pentru grupuri dezavantajate
  • identificare clădiri reabilitabile cu destinație de locuințe sociale pentru grupuri dezavantajate  
  • prioritizarea programului de locuințe sociale în planul urbanistic
  • redefinirea criteriilor de distribuire a locuințelor sociale
  • elaborarea unui proiect integrat cu finanțare europeană (locuire, locuri de muncă, școală, sănătate)