Categorii
Acțiuni Bannere

Rasismul la noi acasă

RASISMUL LA NOI ACASĂ – Acțiune culturală

CE FACEM?

Ne adunăm în Cluj pe colțul străzii Petru Maior cu Calea Moților, în preajma clădirii noi a primăriei. Manifestăm împotriva rasismului care în România de azi afectează atât romii, cât și persoanele sărăcite de politicile economice, sociale și de locuire.       

CÂND?

21 martie 2018, ora 16.00 DE CE?

21 martie a fost declarată Ziua Internațională pentru Eliminarea Tuturor Formelor Discriminării Rasiale. Acesta a fost răspunsul Organizației Națiunilor Unite față de masacrul demonstranților din Sharpeville, Africa de Sud, împotriva sistemului de segregare bazat pe supremația albilor. 

În România de azi, rasismul continuă să joace un rol important în menținerea oamenilor săraci de etnie romă în situațiile în care sunt. Situații din care ei sunt nevoiți să accepte să facă muncile înjosite și foarte prost plătite. Rasismul justifică împingerea romilor și a săracilor către periferiile orașului, și mai mult, în zone poluate care le pun în pericol sănătatea și viața. Rasismul justifică segregarea romilor și ghetoizarea lor. Rasismul este totodată o convingere care se bazează pe generalizarea care pleacă de la limba pe care o vorbește o persoană și de la culoarea pielii sale, considerând că această limbă și culoare este una inferioară, și susținând că toți oamenii care vorbesc această limbă sau au această culoare a pielii sunt inferiori. Pe baza presupunerii că sunt inferiori, romilor din România li se neagă nu de puține ori drepturile ce li se cuvin și care altor oameni nu le sunt încălcate sau negate. Toate acestea se produc adesea cu acordul și contribuția instituțiilor statului. Acesta, prin refuzul sau amânarea de a lua măsuri reale care să răspundă ferm în cazurile de rasism împotriva romilor, permite manifestarea acestuia sub diferite forme în școli, la locul de muncă, în spitale, în mass media sau în ceea ce privește accesul la o locuință decentă.

Ne ridicăm împotriva rasismului pentru că acesta separă, izolează și exploatează, dar și mai mult, extermină oamenii inferiorizați pe baza unor presupuse caracteristici biologice ori culturale și/sau a situației lor economice. Pentru că el îndoctrinează majoritarii de toate felurile, sugerând că oamenii inferiorizați în acest fel constituie un pericol pentru civilizația, bunăstarea, și viața celor considerați superiori din punct de vedere biologic, cultural sau economic.

Căși sociale ACUM! este o mișcare civico-politică ce urmăreşte problematizarea locuirii sociale/publice în oraşul Cluj, în contextul reducerii drastice a fondului public locativ și al transformării locuirii în afacere imobiliară din ultimele decade, cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale tocmai persoanelor care sunt îndreptăţite să ocupe fondul locativ public.