Categorii
Acțiuni Documente Publicații

Căși sociale ACUM!: de la campanie la mișcare (2017-2018)

Scopul de a transforma campania Căși sociale ACUM! într-un motor al mișcării locale pentru locuire publică și dreptate locativă a prins contur prin acțiunile noastre începând cu toamna anului  2017. Susținând revendicarea unei politici juste antirasiste de locuire, până la finalul anului 2018 am derulat mai multe acțiuni în care am urmărit să extindem cercurile celor implicați în acțiunile inițiate și să creștem solidaritatea în jurul acestui scop, dincolo de problematica ghetoizării și rasismului de mediu din Pata Rât. 

În 2017 și după, Căși sociale ACUM! a continuat să susțină persoanele de etnie romă aparținând clasei lucrătoare pauperizate pentru a deveni un actor public care luptă pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică. Definim această politică ca un instrument pentru asigurarea apartenenței la oraș în sensul larg de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, ci de a și participa la deciziile politice privind dezvoltarea lui. Acțiunile noastre în acest sens au inclus susținerea depunerii anuale a peste 100 de cereri de locuințe sociale cu scopul de a atrage atenția autorităților asupra nevoii de mai multe locuințe de acest fel. Pe baza analizei obstacolelor ce stau în calea solicitanților de locuințe sociale am pregătit acțiunea în instanță în vederea susținerii lor printr-un sistem de criterii de atribuire care respectă legea cu privire la accesul la fondul locativ de stat. În paralel cu aceste demersuri, am continuat să derulăm și manifestări stradale împotriva rasismului și evacuărilor forțate, bazându-ne acțiunile activiste pe documentare și analize. În anul 2017 am lansat ziarul “Cărămida. Ziarul Dreptății Locative”. Între 2017-2018 am scos șase numere, ordonate tematic și în jurul unor subiecte marcate prin zile renumite ale calendarului local sau internațional, cum sunt: ziua evacuării de pe str. Coastei pe care am declarat-o Ziua Locală Împotriva Evacuărilor de Pretutindeni; Ziua Mondială a Locuirii; Ziua Internațională a Femeilor; Ziua Internațională a Muncii; Ziua Mondială a Luptei Împotriva Discriminării Rasiale. Lansarea fiecărui număr a fost făcută în cadrul unor evenimente publice, manifestări stradale sau forumuri.  

În iulie 2017, membrii Căși sociale ACUM! (împreună cu Frontul Comun pentru Locuire și ERomnja din București, și Dreptul la Oraș din Timișoara) au inițiat rețeaua națională descentralizată Blocul pentru Locuire. În 2017 am lansat împreună “Manifestul Blocului pentru Locuire”, organizând prima noastră manifestare stradală comună. În 2018, în cadrul BPL am contribuit la cercetarea despre evacuări din România și formularea unor recomandări către actori guvernamentali privind interzicerea evacuărilor forțate, precum și la producerea unor materiale informative și organizarea forumurilor pentru dreptate locativă în București, Cluj și Timișoara.   

Din 2018 încoace, Căși sociale ACUM! a atras tot mai mulți susținători din orașul Cluj și nu numai, iar celula sa multidisciplinară de lucru s-a extins incluzând mai multe activiste și activiști aparținând unor diverse categorii sociale. Atelierul de mobilizare, evenimentul antigentrificare, protestul “Locuirea precară ne scoate în stradă” au fost momente importante în intensificarea mobilizării împotriva crizei locuirii în orașul Cluj. Căutând aliați în câmpul luptei globale pentru dreptate locativă, ne-am alăturat Coaliției Europene de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și Oraș. Dar am continuat să prioritizăm și problema rasismului de mediu, al efectelor dramatice ale locuirii în mediu toxic asupra sănătății. La începutul anului 2018 am început procesul în instanță împotriva autorizării așa-numitelor rampe temporare RADP și Salprest în Pata Rât la o distanță de sub 1000 de metri distanță de casele modulare construite de primărie în 2010 pentru romii evacuați de pe str. Coastei.