Categorii
Acțiuni Documente

Propuneri privind corelarea politicilor dedicate incluziunii sociale a romirol cu politicile mainstream de incluziune socială și cu planul de utilizare a fondurilor europene în perioada 2014-2020