Categorii
Acțiuni Documente

STRATEGIA GRUPULUI DE LUCRU AL ORGANIZAŢIILOR CIVICE

STRATEGIA GRUPULUI DE LUCRU AL ORGANIZAŢIILOR CIVICE

Draft

Obiective, activităţi/atribuţii şi mod de funcţionare

29.01.2011, Cluj

Considerente generale

Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (GLOC) s-a constituit la iniţiativa Asociaţiei Amare Prhala şi Fundaţiei Desire din Cluj pe baza acţiunilor lor demarate cu începere din martie 2010 privind accesul la locuire a romilor dezavantajaţi din oraşul Cluj. Aceste acţiuni au fost gândite şi implementate ca şi reacţii la proiectul Primăriei municipiului Cluj privind mutarea/ evacuarea familiilor de romi de pe strada Coastei, Cantonului şi Pata Rât, respectiv stabilirea unei zone rezidenţiale lângă rampa de gunoi a oraşului unde să se ampleseze “locuinţele sociale” dedicate acestor familii.

Datorită faptului că:

– iniţiativele noastre din 2010 adresate primăriei nu au avut succes (nu au putut preveni implementarea proiectului său care, deocamdată, s-a materializat în obţinerea terenului din Pata Rât, construirea a zece case modulare şi mutarea familiilor de pe strada Coastei în aceste case),

– mai multe persoane şi organizaţii din oraş, din ţară şi din străinătate şi-au demonstrat prin fapte voinţa de a se implica în acest demers,

– în urma presiunilor venite dinspre ERRC, Amnesty International şi protestul stradal organizat pe 19.01.2011 în Cluj s-a deschis o nouă oportunitate pentru o colaborare formalizată cu Primăria pe această problemă,

Asociaţia Amare Prhala şi Fundaţia Desire au considerat că este necesară şi posibilă crearea unui  Grup de Lucru a Organizaţiilor Civice (GLOC) şi au elaborat o Propunere privind încheierea unui protocol de colaborare care s-a depus la primărie cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii săi din 26.01.2011.  

Principiile majore ale Grupului de Lucru al Organizaţiilor Civice sunt:

 • desegregare (socială, rezidenţială şi şcolară)
 • eliminarea izolării/ ghetoizării/ stigmatizării
 • incluziune socială
 • egalitate de şanse (şi prin măsuri afirmative)
 • tratament egal şi nediscriminare
 • cetăţenie activă
 • crearea unor condiţii în care toţi cetăţenii să poată trăi cu dreptul lor la locuire adecvată, şi în general la o viaţă decentă şi demnă, indiferent de statutul social şi etnia lor. 

Obiective

Pe baza discuţiilor între membrii GLOC s-a ajuns la concluzia că acesta are în vedere realizarea următoarelor obiective pe termen scurt, mediu şi lung:

 1. Soluţionarea urgenţelor sociale individuale rezultate din mutarea familiilor de pe strada Coastei în Pata Rât.
 1. Găsirea unor soluţii temporare şi/ sau de lungă durată la nevoia pentru o locuire adecvată a acestor familii, dar şi a familiilor de pe strada Cantonului aflate sub riscul evacuării.
 1. Acţiuni de monitorizare, mediatizare, lobby, advocacy şi de proteste civice pe plan local, naţional şi internaţional care îşi propun scoaterea acestor familii din zona izolată şi toxică a Pata Râtului, oprirea proiectului primăriei de a extinde casele modulare pe acel teren, şi promovarea soluţiilor propuse de GLOC.   
 1. Soluţionarea pe cale judiciară a nedreptăţilor comise împotriva familiilor de pe strada Coastei atât în ceea ce priveşte evacuarea lor forţată, cât şi condiţiile de mediu şi de locuire aferente “locuinţelor sociale” din Pata Rât.
 1. Participare la elaborarea unei politici a locuirii şi a fondului locativ public, care vizează (şi) accesul la locuinţe sociale a populaţiei în general, şi în mod particular a grupurilor defavorizate, printre ele comunităţi de romi. 

Activităţi şi atribuţii

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus impune următoarele activităţi, ele fiind asumate ca şi atribuţii în cadrul GLOC de către persoanele şi organizaţiile membre: 

 1. Soluţionarea urgenţelor sociale individuale rezultate din mutarea familiilor de pe strada Coastei în Pata Rât:
 2. identificarea în permanenţă a situaţiilor de urgenţă şi a nevoilor de asistenţă privind şcolarizarea copiilor şi problemele de sănătate;
 3. identificarea posibilităţilor de intervenţie, a resurselor umane şi a fondurilor aferente (transport pentru copiii care frecventează centre de zi/şcoală după şcoală, transport pentru adulţi, chirii pentru femeile care nasc şi familiile lor, internate săptămânale);
 4. mediere, prin comitetul de locatari, între familiile în cauză şi organizaţiile civice care îşi oferă sprijinul;    
 5. soluţionarea cazurilor în funcţie de opţiunile persoanelor vizate;
 6. consiliere şi asistenţă în probleme privind ocuparea.  

Organizaţii implicate: Amare Prhala, Desire, FRCCF, Christiana, Fundaţia Comunitară Cluj, Catedra de Asistenţă Socială UBB, comitetul de locatari

Coordonator: Pavel Doghi

 • Găsirea unor soluţii temporare şi/ sau de lungă durată la nevoia pentru o locuire adecvată a acestor familii, dar şi a familiilor de pe strada Cantonului aflate sub riscul evacuării:
 • identificare de terenuri în Cluj şi în comunele limitrofe (o propunere în acest sens este iniţierea unei întâlniri organizate de prefectura judeţului Cluj cu primarii din Cluj, Apahida, Someşeni, Baciu, Floreşti, Gheorgheni); evidenţa familiilor care s-ar muta în afara Clujului;
 • concesionarea acestor terenuri organizaţiilor civice care vor să implementeze proiecte de construcţii de case pe aceste terenuri, vor fi garantul acestora proiecte şi vor distribui locuinţele astfel create în mod ţintit familiilor nevoiaşe în numele cărora s-au pornit aceste demersuri; 
 • identificarea opţiunilor familiilor şi a situaţiei lor materiale/ocupaţionale, respectiv a posibilităţilor lor de a se implica prin resurse umane şi financiare în aceste proiecte de construcţii;   
 • elaborarea planurilor de construcţii (modelul Habitat, Castel Banffy şi Pro Roma) în funcţie de nevoile familiilor şi de capacităţile lor financiare de întreţinere ulterioară a locuinţelor;   
 • identificarea resurselor financiare şi umane necesare demarării construcţiilor noi;
 • identificare clădiri reabilitabile şi apartamente din fondul locativ public al Clujului;
 • identificarea resurselor financiare şi umane necesare susţinerii acestor reabilitări şi/ sau subvenţionării unor chirii;
 • elaborarea criteriilor, împreună cu familiile vizate, privind alocarea locuinţelor create prin construcţii noi, reabilitări de clădiri şi închiriate cu chirii subvenţionate (familiile care nu au primit locuinţe în casele modulare din Pata Rât; cazurile în care mai multe familii au primit contract pe o singură cameră din casele modulare; familiile cu mulţi copii; persoane cu boli cronice şi/ sau dizabilităţi; familiile de pe strada Cantonului aflate sub riscul evacuării);  
 • asistenţă oferită celor care vor să-şi depună/ să-şi reînnoiască dosarele la primărie pentru locuinţe sociale; 
 • atragere de fonduri europene dedicate construcţiilor de locuinţe pentru grupuri defavorizate, printre ele comunităţi de romi, respectiv pentru proiecte integrate care administrează împreună şi în interacţiunea lor problemele locuirii, şi cele ale accesului la locuri de muncă, şcoală, sănătate.

Organizaţii implicate: Amare Prhala, Desire, Habitat for Humanity România, Asociaţia Voluntară Castel Banffy, Fundaţia Pro Roma, Fundaţia Comunitară Cluj, Alianţa Civică a Romilor din România, Nicolae Gheorghe, CRCD, Cristina Raț, comitetul de locatari

Coordonator: Maria Roth și Cristina Raț

 • Acţiuni de monitorizare, mediatizare, lobby şi advocacy, şi de proteste civice pe plan local, naţional şi internaţional care îşi propun scoaterea acestor familii din zona izolată şi toxică a Pata Râtului, oprirea proiectului primăriei de a extinde casele modulare pe acel teren şi promovarea soluţiilor propuse de GLOC:   
 • monitorizarea acţiunilor primăriei;
 • mediatizarea acţiunilor primăriei şi ale GLOC în presa locală şi internaţională, în reţeau de autorităţi locale, centrale şi europene (comunicate de presă, conferinţe de presă, blogul de pe Critic Atac);
 • lobby şi advocacy pe lângă factorii decizionali locali, naţionali şi internaţionali în vederea impunerii primăriei de a analiza proiectul său de “locuinţe sociale” din Pata Rât (procedura de evacuare de pe Coastei, condiţiile de mediu şi de locuire din casele modulare din Pata Rât, consecinţele acestui proiect în termenii prejudiciilor aduse sănătăţii, accesului la şcoală şi la locuri de muncă, şi demnităţii umane);
 • presiuni asupra primăriei pentru a le impune să găsească soluţii la consecinţele negative rezultate din proiectul său; 
 • presiuni asupra primăriei de a găsi soluţii adecvate pentru familiile aflate sub riscul evacuării (de exemplu de pe strada Cantonului);
 • presiuni asupra primăriei şi prefecturii de a găsi soluţii pentru locuitorii vechi de pe lângă groapa de gunoi;
 • lobby şi advocacy pe lângă factorii decizionali locali, naţionali şi internaţionali în vederea suportului politic şi financiar pentru soluţiile propuse de GLOC;
 • sensibilizarea opiniei publice faţă de nevoile grupurilor dezavantajate şi faţă de impactul excluziunii sociale asupra întregului oraş (prin afişe, fluturaşi);
 • manifestări cultural-civice prin care adulţii şi copiii îşi exprimă prezenţa în viaţa oraşului şi dorinţa de a fi trataţi demni (expoziţie de fotografii, acţiuni de 8 aprilie, conferinţe de presă); 
 • proteste stradale locale cu suport national şi international;
 • încheierea demersurilor pe lângă primărie privind Parteneriatul de colaborare (dacă propunerea noastră depusă în 26.01.2011 va fi respinsă, sau dacă nu primim răspuns la ea în termenul prevăzut, se va demara o largă acţiune politică, mediatică şi civică care expune fără echivoc incompetenţa, reavoinţa, ilegalităţile, discriminarea indirectă şi directă, şi rasismul anti-ţigănesc manifestate de primărie faţă de problema accesului la locuinţă adecvată a grupurilor dezavantajate de romi). 

Organizaţii implicate: Amare Prhala, Desire, ERRC, Romani Criss, Alianţa Civică a Romilor din România, Grupul de Acţiune Socială, Nicolae Gheorghe, Critic Atac, Cristina Raț, comitetul de locatari (şi din afara GLOC: Amnesty International)

Coordonator: Eniko Vincze și Adriana Dohotaru

 • Soluţionarea pe cale judiciară a nedreptăţilor comise împotriva familiilor de pe strada Coastei atât în ceea ce priveşte evacuarea lor forţată, cât şi condiţiile de mediu şi de locuire aferente “locuinţelor sociale” din Pata Rât;
 • documentare privind evacuarea forţată, condiţiile de mediu şi condiţiile locative legate de cazul Coastei;
 • solicitare informaţii publice de la Primăria Cluj;
 • monitorizarea acţiunilor primăriei legate de proiectul din Pata Rât. 

Organizaţii implicate: ERRC, Amare Prhala, Desire, comitetul de locatari 

Coordonatori: de la ERRC, Amare Prhala, Desire 

 • Participare la elaborarea unei politici a locuirii şi a fondului locativ public, care vizează (şi) accesul la locuinţe sociale a populaţiei în general, şi în mod particular a grupurilor defavorizate, printre ele comunităţi de romi:
 • propuneri privind noua Lege a locuinţelor din România; 
 • stabilirea locuinţelor sociale ca una din axele prioritare ale Consiliului local Cluj Napoca şi al Consiliului judeţean Cluj şi prin asigurarea unor resurse bugetare dedicate locuinţelor sociale;
 • asigurarea celor şapte criterii prevăzute de reglementările internaţionale acceptate şi de România drept criterii ale unei locuinţe decente în cazul tuturor locuinţelor sociale;
 • identificarea unor modele pozitive (naţionale şi internaţionale) în domeniul locuirii (cu referire specială la fondul locative public, locuinţe sociale, grupuri defavorizate şi printre ele comunităţi de romi);
 • definirea criteriilor de distribuire a locuinţelor sociale în aşa fel încât şi grupurile dezavantajate să aibă acces la ele indiferent de vârstă, statut social şi nivel educational;
 • construirea unor spaţii locative integrate în care să coexiste locuinţe închiriate la preţul pieţei imobiliare cu apartamente închiriate prin chirii subvenţionate, dedicate unor familii dezavantajate sau cu venituri reduse; alocarea, cu acest scop, a unor subvenţii din bugetul local organizaţiilor şi asociaţiilor civice de utilitate publică;
 • evitarea creării, prin măsuri administrative, a unor ghetouri ai sărăciei sau ai unor ghetouri etnice, prin alocarea de locuinţe sociale adecvate grupurilor dezavantajate în mai multe locaţii ale oraşului, integrate în oraş;
 • elaborarea unui plan strategic privind familiile din alte zone ale oraşului aflate sub riscul evacuării;
 • monitorizarea distribuirii locuinţelor sociale de către primărie, a asigurării celor şapte criteri ale locuirii adecvate, şi a practicii prin care primăria administrează locuinţele de necesitate şi locuinţele sociale în cazul grupurilor dezavantajate.   

Organizaţii participante: (din afara GLOC: urbanişti, arhitecţi), Grupul de Acţiune Socială, CRCR, ACRR, Romani Criss, Amare Prhala, Desire, Habitat for Humanity Cluj   

Coordonatori: Norbert Petrovici și …. ?

Mod de funcţionare

GLOC este coordonat de Asociaţia Amare Prhala şi Fundaţia Desire. Acest rol include constituirea grupului; elaborarea draftului de strategie (documentul de faţă), colectarea propunerilor/ completărilor din partea membrilor cu privire la obiective, activităţi şi atribuţii asumate, precum şi definitivarea strategiei; asumarea responsabilităţii organizaţionale în relaţie cu comunităţile de romi în numele cărora se derulează toate demersurile GLOC, în relaţie cu autorităţile şi cu presa; coordonarea tuturor activităţilor GLOC.     

GLOC va avea întâlniri lunare la nivelul întregului grup, sau, în funcţie de nevoi, la iniţiativa oricărui membru şi mai des. Iniţiativa de a organiza aceste întâlniri implică din partea iniţiatorului şi pregătirea documentelor asupra cărora se vor purta discuţii şi se vor lua decizii. Întâlnirile se organizează de către Amare Prhala şi Desire, care vor finaliza şi vor arhiva documentele rezultate. În cadrul acestor întâlniri se vor lua decizii consensuale cu privire la strategia GLOC, diviziunea muncii între subgrupuri şi coordonarea acestora, şi se vor discuta atât rezultatele atinse, cât şi problemele ivite.

Munca în cadrul GLOC se va efectua în subgrupurile constituite în jurul soluţionării celor 5 obiective. Aceste subgrupuri îşi vor asuma responsabilitatea faţă de scopurile asumate în spiritul strategiei GLOC. Ele îşi vor stabili programul întâlnirilor şi modul în care vor lucra efectiv. Activităţile din cadrul fiecărui subgrup vor fi coordonate de câte o persoană desemnată de acesta, care va elabora documentele aferente activităţilor (sinteza discuţiilor şi deciziile aduse la întâlniri, plan de acţiuni şi atribuţii pe perioade determinate, rapoarte în urma îndeplinirii scopurilor punctuale). Aceste documente se vor transmite la Amare Prhala şi Desire, care le vor arhiva. Ele vor fi postate şi pe yahoogroup.

În perioadele dintre întâlniri, comunicarea între membrii GLOC şi/ sau subgrupuri se va realiza pe yahoogroup. Dezbaterile interne, documentele postate acolo, precum şi toate acţiunile GLOC – până nu le facem publice – au un caracter de confidenţialitate.

Comunicatele de presă se vor elabora, conferinţele de presă se vor organiza şi toate documentele finale vor fi publicate şi diseminate sub egida Amare Prhala şi Desire după consultarea cu ceilalţi membrii ai grupului.     

În măsura în care membrii GLOC doresc să prezinte undeva rezultatele obţinute în cadrul şi prin GLOC, ei vor face referire la ele referindu-se la “GLOC coordonat de Asociaţia Amare Prhala şi Fundaţia Desire”. Documentele emise de GLOC vor fi citate sub aceeaşi sintagmă, purtând desigur, şi numele autorilor săi.  

În momentul de faţă, toţi membrii GLOC lucrează în regim de voluntariat şi/sau în virtutea poziţiilor lor ocupate în organizaţiile membre. În măsura în care vom scrie şi câştiga proiecte de finanţare în parteneriat, ne aşteptăm ca munca fiecăruia să dobândească şi o recunoaştere financiară.   

GLOC va funcţiona independent de acceptul primăriei de a încheia cu noi un Protocol de colaborare. Din partea noastră Protocolul se va semna doar dacă respectă principiile şi obiectivele asumate de noi.   

Propunere elaborată de:

PAVEL DOGHI,                                                               Prof. univ. dr. Enikő Vincze
Preşedinte Amare Prhala                                                    Preşedinte Fundaţia Desire